Tag Archives: cúng 100 ngày

Cúng 100 ngày

Cúng 100 ngày là gì? Những lưu ý khi cúng 100 ngày cho người đã khuất

Thờ cúng tổ tiên là một trong những nét văn hóa lâu đời. Vậy nên nghi lễ thờ cúng 100 ngày người mới mất có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi gia đình của người Việt