Tag Archives: rồng đá

Tượng rồng đá đẹp, ý nghĩa tượng rồng trong tâm linh

Tượng rồng đá đẹp – Ý nghĩa của rồng trong việc thờ cúng trấn yểm

Tượng rồng đá là một linh vật có ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng châu Á. Có thể dễ dàng bắt gặp những tượng rồng bằng đá tại các công trình tâm linh.